JBN

Lidmaatschap Judo Bond Nederland.JBNlogo
 
Niet alleen om deel te nemen aan toernooien dient de judoka lid te zijn van de Judo Bond Nederland, maar ook de bandregistratie gebeurt door de J.B.N.

Judokan Maastricht meld je aan bij de JBN na 3 maanden lidmaatschap van Judokan Maastricht. Als de judoka eerder wil deelnemen aan kleine toernooien kan hij/zij zich ook eerder laten aanmelden door de trainer.

Het lidmaatschap loopt per jaar, indien men zich in de loop van het jaar aanmeldt, betaalt men per jaar vanaf de 1e van de startmaand dat men zich inschrijft. Het inschrijfgeld is € 14,40 (jaar 2023). Dit lidmaatschap wordt elk jaar 12 maanden stilzwijgend verlengd.

De bondscontributie varieert van € 19,05 voor kinderen jonger dan 7 jaar, € 34,85 voor judoka’s jonger dan 12 jaar, € 44,70 voor judoka’s van 12 tot 16 jaar en  € 59,95 voor judoka’s van 17 jaar en ouder (jaar 2021). Lidmaatschap via jeugdsportfonds € 25,–.

Indien u per acceptgiro wilt betalen zijn de kosten € 4,65 hoger (administratiekosten).

Opzegging van het lidmaatschap van de Bond dient door de judoka zelf te geschieden 1 maand vóór het aflopen van het lopende contractjaar (dit is afhankelijk van het startmoment van het lidmaatschap). Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij het bondsbureau. (zie info in bondspaspoort) of via de site van de JBN www.jbn.nl ga naar lidmaatschap. Je kunt dan inloggen via mijnjbn om persoonlijke gegevens te wijzigen of je lidmaatschap op te zeggen.

Adres:
Judo Bond Nederland
Postbus 7012
3430 JA  NIEUWEGEIN

De telefoonnummers van de Judo Bond Nederland zijn:
Ledenadministratie:030 – 707 36 10 (tussen 08.30 – 13.00 uur)
Fax: 030 – 707 36 99
E-mail:judobond@jbn.nl
Website:www.jbn.nl