Exameneisen 1e t/m 5e Dan

Vanaf februari 2022 zijn de volgende exameneisen van toepassing. Voor 4e en 5e dan kijk op de site van de JBN www.jbn.nl 

 

JUDO BOND NEDERLAND  

Vaardigheidseisen

Danexamen JUDO

opgesteld door de Nationale Graden Commissie Judo  

(N.G.C.J.)  

12-02-2022

VAARDIGHEIDSEISEN DANEXAMEN JUDO 

ALGEMEEN

Ten geleide  

Voor u ligt de nieuwe beschrijving van de Danexameneisen. 

In deze beschrijving zijn alle wijzigingen op samenhangende wijze weergegeven. 

De Danexameneisen hebben daarmee een nieuwe opzet gekregen. 

Naast algemene informatie met betrekking tot het judo en de eigenlijke exameneisen,  bevat deze beschrijving ook de richtlijnen en aanwijzingen voor het examineren.

Uitgangspunt bij deze nieuwe opzet is dat de exameneisen beter aansluiten bij de interactieve bewegingsvaardigheden die een judoka moet hebben voor de betreffende graduatie. De judoleraren zullen hun kyu-graad exameneisen op de nieuwe Danexameneisen afstemmen.

We spreken de hoop uit dat de kwaliteit van het judo-onderwijs hierdoor zal toenemen.    

Beoordelingscriteria

  1. Yaku-soku-geiko: het nage-waza start met het demonstreren van zelf te kiezen werptechnieken die de kandidaat vanuit een natuurlijke bewegingsvorm in diverse richtingen uitvoert.
  • De algemene kennis en motorische vaardigheid van de gevraagde technieken uit de werpgroepen (ashi-waza, koshi-waza, te-waza) dienen uitgevoerd als onderstaand omschreven.

1e dan: uit 1 willekeurige richting of richtingsverandering.

2e dan: uit 2 willekeurige richtingen of richtingsveranderingen. 3e dan: uit 3 willekeurige richtingen of richtingsveranderingen.

  • De sutemi-waza en hikomi-waza mogen in één richting worden uitgevoerd. 

Wijze van toetsen

  1. Voor 1e Dan; De kandidaat moet de Japanse nomenclatuur zoals gebruikt in deze vaardigheidseisen redelijk beheersen.
  • Vanaf 2e Dan; De kandidaat moet de Japanse nomenclatuur zoals gebruikt in deze vaardigheidseisen beheersen.
  • Demonstreren van technieken:

Uit iedere werpgroep (ashi-waza, koshi-waza, te-waza, sutemi-waza) wordt een beperkt aantal technieken gevraagd. Welke techniek wordt gevraagd, wordt willekeurig bepaald door de examinator. Het aantal maximaal te vragen technieken is tussen haakjes in het overzicht aangegeven.

  • Combinaties worden uitgevoerd naar aanleiding van het blokkeren van, het geven van verzet op, of het ontsnappen uit een geplande werptechniek. De geplande werptechniek moet zo reëel mogelijk worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er een duidelijke aanleiding c.q. balansverstoring moet plaatsvinden waarop tori moet reageren.
  • De examinator kan vragen enkele werptechnieken links/rechts te laten demonstreren.
  • Het katame-waza moet vanuit één van de basissituaties in beweging worden uitgevoerd. Er moet worden gevarieerd in basissituaties. Uke dient hierbij een actieve en realistischerol te spelen. Indien er geen of te weinig variatie plaatsvindt van de beginsituatie situationeel ne-waza mag de examinator aanvullend vragen een oplossing te laten zien vanuit een of meerdere door de examinator aan te wijzen situaties.
  • Bij 1e t/m 3e dan is de mogelijkheid om wedstrijdpunten te behalen. 

KATA

 1e dan  2e dan  3e dan  
Keuze programma:   De kandidaat moet één kata demonstreren en maakt een keuze uit:    1e 3 series van het nage-no-kata of katame-no-kata.    Vrijstelling:   Bij 100 punten vrijstelling van kata.  Keuze programma:   De kandidaat moet twee kata demonstreren:   Verplicht: nage-no-kata als tori.     en maakt een keuze uit:  katame-no-kata als tori of  nage-no-kata als uke (serie 1,2,3).   Vrijstelling:     Bij 100 punten vrijstelling van het keuze onderdeel.  Verplicht programma:  De kandidaat demonstreert drie kata:       Verplicht: nage-no-kata als tori. katame-no-kata als tori. nage-no-kata als uke (serie 4 en 5).   Vrijstelling:   Bij 100 punten vrijstelling: nage-no-kata als uke (serie 4 en 5).   Bij categorie +50 jaar is het: nage-no-kata als tori en katame-no-kata als tori verplicht.   en maakt de kandidaat een keuze uit katame-no-kata als uke of  nage-no-kata als uke (serie 4 en 5).   Bij 100 punten in de categorie +50 jaar vervalt het keuzeprogramma.

Nage-waza                                                       

 

1e dan  2e dan  3e dan  
Yaku-soku-geiko   Te-waza (2 worpen) ippon-seoi-nage  morote-seoi-nage  tai-otoshi kata-guruma              Koshi-waza (4 worpen)              uki-goshi  o-goshi  koshi-guruma  tsurikomi-goshi  harai-goshi         tsuri-goshi  ushiro-goshi        Ashi-waza (6 worpen)                 de-ashi-barai     hiza-guruma     sasae-tsurikomi-ashi  o-soto-gari               o-uchi-gari             ko-uchi-gari  okuri-ashi-barai     uchi-mata (mag ook als koshi waza)             Sutemi-waza  (1 ma-sutemi-waza,  1 yoko-sutemi-waza)        tomoe-nage        sumi-gaeshi          yoko-tomoe-nage  tani-otoshi                                 Yaku-soku-geiko   Te-waza (3  worpen) ippon-seoi-nage  morote-seoi-nage  tai-otoshi kata-guruma    morote-gari         Koshi-waza (5 worpen)              uki-goshi  o-goshi  koshi-guruma  tsurikomi-goshi  harai-goshi tsuri-goshi  ushiro-goshi  utsuri-goshi                              Ashi-waza (7 worpen)                 de-ashi-barai     hiza-guruma     sasae-tsurikomi-ashi  o-soto-gari               o-uchi-gari             ko-uchi-gari  okuri-ashi-barai     uchi-mata (mag ook als koshi waza) harai-tsurikomi-ashi           Sutemi-waza  (2 ma-sutemi-waza,  2 yoko-sutemi-waza)        tomoe-nage        sumi-gaeshi    ura-nage     yoko-tomoe-nage  tani-otoshi uki-waza yoko-otoshi                                                                                   Yaku-soku-geiko   Te-waza (4 worpen) ippon-seoi-nage  morote-seoi-nage  tai-otoshi kata-guruma    morote-gari sukui-nage       Koshi-waza (6 worpen)              uki-goshi  o-goshi  koshi-guruma  tsurikomi-goshi  harai-goshi         tsuri-goshi  ushiro-goshi  utsuri-goshi                        Ashi-waza (8 worpen)                 de-ashi-barai     hiza-guruma     sasae-tsurikomi-ashi  o-soto-gari               o-uchi-gari             ko-uchi-gari  okuri-ashi-barai     uchi-mata (mag ook als koshi waza) harai-tsurikomi-ashi ko-soto-gari ko-soto-gake ashi-guruma o-guruma   Sutemi-waza  (2 ma-sutemi-waza,  4 yoko-sutemi-waza)        tomoe-nage        sumi-gaeshi       ura-nage   yoko-tomoe-nage  tani-otoshi  uki-waza yoko-otoshi yoko-guruma  yoko-gake                                                                  

 katame-waza

Bij het examineren van het katame-waza is het situationeel ne-waza leidend. 

Elke gedemonstreerde techniek wordt ingeleid door 1 van de volgende 6 basissituaties:

Situationeel ne-waza 

1.vanuit nage-waza

2.uke rugligging (passeren)

3.uke bokzit

4.uke buikligging

5.tori bokzit

6.tori rugligging

1e dan  2e dan  3e dan  
 Yaku-soku-geiko     Osae-komi-waza Kesa-gatame       Yoko-shiho-gatame   Tate-shiho-gatame  Kami-shiho-gatame       Variëren   Eén variatie op elk van bovenstaande technieken.       Kandidaat demonstreert: 2 willekeurige houdgrepen vanuit situationeel ne-waza.     Aanvullend kiest examinator: Maximaal 3 willekeurige houdgrepen, kandidaat is vrij in de keuze situationeel ne-waza.     Bevrijden   Een bevrijding op elk van bovenstaande technieken.                    Examinator kiest: 1 bevrijding uit 2 basishoudgrepen.                                   Yaku-soku-geiko     Osae-komi-waza Kesa-gatame   Yoko-shiho-gatame   Tate-shiho-gatame  Kami-shiho-gatame  Kata-gatame     Variëren   Eén variatie op elk van bovenstaande technieken.       Examinator kiest: 3 willekeurige houdgrepen, kandidaat is vrij in de keuze situationeel  ne-waza.   Aanvullend kiest examinator: 2 willekeurige startposities situationeel ne-waza, kandidaat is vrij in keuze houdgreep.     Bevrijden   Twee bevrijdingen op elk van bovenstaande technieken.     Examinator kiest: 2 bevrijdingen uit 3 basishoudgrepen.                                  Yaku-soku-geiko     Osae-komi-waza Kesa-gatame   Yoko-shiho-gatame   Tate-shiho-gatame  Kami-shiho-gatame  Kata-gatame     Variëren   Eén variatie op elk van bovenstaande technieken.        Examinator kiest: 5 willekeurige houdgrepen en de startpositie situationeel ne-waza.                 Bevrijden   Twee bevrijdingen op elk van bovenstaande technieken.     Examinator kiest: 2 bevrijdingen uit 4 basishoudgrepen.                                  
Shime-waza  Kata-juji-jime   Nami-juji-jime   Gyaku-juji-jime   Hadaka-jime   Okuri-eri-jime   Kataha-jime   Sankaku-jime (3)          Kandidaat demonstreert: 3 willekeurige omstrengelingen vanuit situationeel ne-waza.     Aanvullend kiest examinator: 2 willekeurige omstrengelingen, kandidaat is vrij in de keuze situationeel ne-waza.     Kansetsu-waza Ude-garami   Ude-hishigi-juji-gatame   Ude-hishigi-ude-gatame            Kandidaat demonstreert: 3 armklemmen vanuit situationeel  ne-waza.         Shime-waza Kata-juji-jime   Nami-juji-jime   Gyaku-juji-jime   Hadaka-jime   Okuri-eri-jime   Kataha-jime   Katate-jime   Sankaku-jime (4)        Kandidaat demonstreert: 3 willekeurige omstrengelingen, kandidaat is vrij in de keuze situationeel ne-waza   Aanvullend kiest examinator: 2 willekeurige startposities situationeel ne-waza en de kandidaat is vrij in keuze omstrengeling.     Kansetsu-waza Ude-garami   Ude-hishigi-juji-gatame   Ude-hishigi-ude-gatame   Ude-hishigi-hiza-gatame           Kandidaat demonstreert: 2 willekeurige armklemmen, kandidaat is vrij in de keuze situationeel  ne-waza.   Aanvullend kiest examinator: 2 willekeurige startposities situationeel ne-waza, kandidaat is vrij in keuze armklem.     Shime-waza  Kata-juji-jime   Nami-juji-jime   Gyaku-juji-jime   Hadaka-jime   Okuri-eri-jime   Kataha-jime   Katate-jime   Morote-jime   Tsukomi-jime  Sankaku-jime (5)   Examinator kiest: 6 willekeurige omstrengelingen en de startpositie situationeel ne-waza.                 Kansetsu-waza Ude-garami   Ude-hishigi-juji-gatame   Ude-hishigi-ude-gatame Ude-hishigi-hiza-gatame Ude-hishigi-waki-gatame Ude-hishigi-hara-gatame     Examinator kiest: 5 willekeurige armklemmen en de startpositie situationeel ne-waza.