Informatie

Verdere informatie over Judokan Maastricht

Hoelang bestaat Judokan Maastricht?

Judokan Maastricht is opgericht in 1990 en is aangesloten bij de Judo Bond Nederland onder nummer D2SQ35P.

Wat is het doel van Judokan Maastricht?
Wij streven door middel van het geven van degelijke judolessen om judoka’s op te leiden tot een goede recreatieve- en/of wedstrijdjudoka (al naar gelang men zelf wenst).
Op de wekelijkse trainingen leren de judoka’s een groot aantal technieken, zoals beenworpen en heupworpen, maar ook valbreken en houdgrepen. Daarbij wordt ook ingegaan op de Japanse benamingen voor deze technieken. De training kan ook een voorbereiding op wedstrijden zijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gedisciplineerd gedrag, de wijze van groeten en de verzorging van lichaam en kleding.

Voor wie is judo bestemd?
Judo is niet alleen een sport voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar, maar ook voor volwassenen. Je kunt je opleiding volgen t/m 5e dan.
Judo kan puur recreatief beoefend worden of als wedstrijdsport.
Bij Judokan Maastricht bieden we beide aan.

Door wie worden de trainingen gegeven.
De trainingen worden gegeven door erkende en bevoegde judoleraren en staan onder leiding van Jo Dolmans, leraar B en drager van de 6e dan judo, lid van district graden commissie judo Limburg (DGCJ).

Lidmaatschap en lesgeld.
Het lidmaatschap kan elk moment ingaan.
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 6,–
Het lesgeld bedraagt € 14,– per maand per persoon welke vooruit betaald dient te worden (bij twee lessen per week zijn de kosten € 20,– per maand).
De maanden juli en augustus tellen samen als een lesmaand i.v.m. de zomervakantie.
Bij aanmelding als nieuw lid dient u het inschrijfgeld en 3 maanden lesgeld vooruit te betalen. Dit kan door overboeking op bankrekeningnummer IBAN NL75 RABO 0115 0182 98 t.n.v. Judokan Maastricht (J. Dolmans Rabobank)

Bij het overmaken op deze rekening graag vermelden over welke maand(en) lesgeld wordt betaald en de naam van de judoka(`s), dit om misverstanden te voorkomen.
Bij opzegging van het lidmaatschap dient een maand opzegtermijn in acht genomen te worden. Opzeggen kan schriftelijk of telefonisch (043-3619993) of per mail.

Bij verhindering, ziekte of niet tijdig opzeggen blijft lesgeld verschuldigd.